Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
El port i la llotja de Vilanova
ESO
TREBALL DE CAMP.
Activitats de descoberta i lectura de l'entorn, amb les que els alumnes aprendran a conèixer les diferents tècniques d'anàlisi al camp, la lectura del paisatge i l'evolució històrica i social dels espais que es visiten. 
Visita al Port de Vilanova i la Geltrú per incentivar l'interès de l'alumne per comprendre i interpretar el món que envolta la pesca. Un recorregut històric, social i cultural a través dels diferents arts de pesca, per conèixer les costums i  les eines emprades en aquest ofici. Entrarem a la llotja del Port per observar quin és el procés de la venta del peix i quins agents estan implicats en tot el circuit. 
Continguts

Conceptes i continguts:
- L'ofici de la pesca.
- La petjada de l'home.
- Els arts menors i majors de pesca.
- El procés del peix des de que està al mar fins que arriba a la taula- Els animals marins amb els que es comercia.

Metodologia i procediments:
- Explicacions dels monitors.
- Observació directa de l'espai.
- Procés d'investigació a partir d'hipòtesis.

Valors i aptituds:
- Curiositat per l'entorn natural.
- Adoptar hàbits d'alimentació variada i equilibrada.
- Participació dins del grup.
- Desenvolupar estratègies de cerca i gestió d'informació per adquirir coneixement al camp.
- Participar a l'entorn de manera reflexiva i responsable.
- Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.
- Formar-se un criteri propi sobre problemes socials per desenvolupar un pensament crític.
- Adoptar mesures que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
Programa

Taller de matí de 9h a 12h 
9:00h- Arribada, presentació i esmorzar.
9:30h- Interpretació de l'espai i les eines de treball de l'ofici de la pesca.
11:30h- Cloenda de l'activitat i reflexió sobre els continguts de l'activitat. 
12:00h- Tornada a l'institut.
Preus

A partir de 12€
Inclou

- Activity material
- Facilitators

- I.V.A.