ACTIVITAT D'UN DIA
Buscant Consens - Adaptat COVID19 - Cicle Superior - ESO -


Dinàmiques a l'aula. L'equip de Descoberta disposa de dinamitzadors que porten una maleta pedagògica fins l'aula amb diferents propostes per treballar amb els adolescents als instituts.

A través del joc de rol descobrirem diferents punts de vista al voltant d'una temàtica mediambiental proposada i presentant la complexitat de trobar una solució que pugui convèncer a totes les parts.

Ens trobem amb una problemàtica ambiental que afecta al nostre territori, que pensariem posant-nos en la pell dels col·lectius implicats? Prendrem els rols dels agents que queden afectats i treballant l'empatia i l'esperit crític haurem de defensar els interessos de la nostra part i treballar per arribar a una solució compartida.

Continguts

Conceptes:
- Societat i medi ambient.

Metodologia:
- Joc de rol.
- Debat.

Objectius:
- Fomentar l'esperit crític.
- Reconèixer i reflexionar sobre problemàtiques ambientals.
- Aplicar el diàleg per exercitar totes les habilitats que comporten la resolució de conflictes interpersonals i propiciar la cultura de la pau.
- Aprendre a defensar una idea amb arguments.
- Fomentar la crítica constructiva.
- Fomentar el respecte pels altres.
Programa

Horari de mostra:

9.00 h.- Presentació dels dinamitzadors i la dinàmica.
9.15 h.- Inici de la dinàmica.
10.45 h.- Reflexió i conclusions.
11.00 h.- Cloenda de l'activitat.

*Adaptació del programa a qualsevol franja horària del centre educatiu.
Preus

Preu per grup classe: 150€ (iva inclòs)
*Si un institut vol contractar més d'un taller, consultar ofertes  de preus.
Inclou
- Dinamitzadors/es.
- Materials de l'activitat.
- I.V.A.