Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
EL BOSC DELS LLEONS

Tipus d'activitat:
Tria la teva aventura.

Descripció de l'activitat:
Descoberta del conte "El bosc dels lleons" (Jaume Constantí i Mata) a través d'una activitat de lògica, presa de decisions i treball en equip. En petits grups, trobem una presentació del conte on haurem de fer la primera tria: a partir de quin dels tres lleons volem conèixer la història.
A cada espai, trobem una situació a la que hem de respondre amb una de les dues opcions que es dona. Cada opció, ens porta a un altre espai on trobem una altra situació i així successivament fins que descobrim i creem el final del conte.

Espais on es pot realitzar:
- Pati de la casa
- Bosc exterior
- Espais interiors