Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
ECO...QUÈ?

Tipus d'activitat:
Activitats d'experimentació

Descripció de l'activitat:
Activitat dividida en diferents racons on es treballa i fomenta la capacitat crítica i la conscienciació sobre el respecte i la conservació del medi ambient. Es treballen aspectes com les 5Rs: reduir, reciclar, reparar, reutilitzar i recuperar, entre d'altres continguts relacionats amb la protecció del medi ambient.
Espais on es pot realitzar: 
- Pati de la casa.
- Espais interiors.
- Bosc/espais exteriors.