Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
VISITA A LA GRANJA

Tipus d'activitat
Activitat didàctica i experimental

Descripció
L’objectiu d’aquesta activitat és que els nens i nenes tinguin un contacte directe amb els animals de la granja i coneguin les seves característiques i el que n’aprofitem. Introduint-se així, d’una manera pràctica, a la vida del granger tot fent les feines de neteja i alimentació.

Espais on es realitza

Granja de la casa