Esta web utiliza cookies que hacen la navegación mucho más fácil.
Acción comunitaria
Desde Descoberta ofrecemos diversos servicios relacionados con la participación ciudadana, ya que creemos que con la implicación de todos los miembros de la sociedad, ya sean personas individuales o entidades, podemos avanzar hacia una nueva democracia que tenga en cuenta a la ciudadanía de manera constante y activa.

Nuestros proyectos socioeducativos se desarrollan en diferentes municipios del territorio catalán, teniendo la sede en Vilanova i la Geltrú, siendo esta una buena ubicación para acceder a cualquier punto que sea de interés para el desarrollo de nuestra acción social, educativa y cultural.
Se diseñan las dinámicas de trabajo incorporando una mirada creativa e innovadora a las metodologías usuales. Estas promueven al máximo la participación desde diversos niveles, evitando tópicos, para desgranar información cierta, útil y plural.
       
       
"Derecho a saber ser hombre y mujer hoy, a saber interpretar y comprender la realidad cambiante, a construir la propia libertad, a progresar, a crear riqueza humana, material, cultural, cívica, asociativa y solidaria”

Marta Mata
   
Participación ciudadana Descoberta posa a l’abast de les organitzacions les eines i l’expertesa en processos participatius.

Les administracions públiques o entitats socials i/o culturals tendeixen a consensuar decisions a partir de la participació de la ciutadania o bé dels seus socis. Fet que fa que aquests esdevinguin més forts ja que recullen en el seu treball la participació de diferents agents que aporten punts de vista diversos i sovint enriqueixen a la pressa de decisions o planificacions d'accions concretes.

Ens basem en la metodologia participativa a on els ciutadans són el centre de l’elaboració del pla de treball i de les tasques i accions que se’n deriven. L’equip tècnic és el canal d’assessorament, acompanyament. Proporcionant  eines concretes per al bon funcionament de les accions previstes.
Els participants són els agents actius en la construcció, disseny i dinamització de les sessions i accions derivades del projecte, no són agents passius i receptors, sinó que es vetlla per l’apoderament de cadascun dels membres per l’objectiu comunitari.

https://descoberta.cat/media/procesParticipatiu.png


Planes locales de infancia y juventud
Un pla local que compta amb la participació de la ciutadania interessada, és un pla local viu i connectat amb la realitat concreta del municipi. Les polítiques i accions d’Infància i Joventut estan dins del marc dels plans locals, per aquest motiu a l’hora de redactar el pla local tant d’infància com de joventut cal tenir en compte els diferents agents actius implicats i fer-los partícips d’aquests plans.

Cada dia més, a partir d’aquestes accions de participació i plans locals comunitaris, tenim ciutats educadores o ciutats dels infants amb una qualitat i millora de la ciutat.

Partim de la idea i posem les eines per ajudar als ajuntaments per a que els plans locals siguin una oportunitat per a fer un procés de reflexió conjunt sobre la infància i l’adolescència al municipi.


Conèixer, identificar, recollir i definir la realitat concreta i les polítiques que es porten a terme en l’àmbit d’infància i joventut és l’objectiu del qual partim.

Les propostes de millora per l’elaboració del Pla Local és una fase de deliberació i proposta d’eixos estratègics i línies d’actuació que es treballarà amb un grup motor i la ciutadania en general.
Consells d'infants i adolescents
Els Consells Municipals dels Infants i/o Adolescents és un òrgan consultiu del mateix Ajuntament d'un Municipi. Infants i adolescents dels centres educatius del municipi surten escollits pels seus companys/es per ser els/les representants dels/les infants i adolescents de la ciutat.

Aquests treballen per aconseguir objectius concrets sobre encàrrecs fets per l'Ajuntament amb el fi de millorar aspectes concretes d'importància infantil o juvenil.

Descoberta a partir de dinamitzadors experimentats i amb moltes eines de participació i educatives, acompanya al Consell d'Infants i/o adolescents a organitzar-se, planificar-se, analitzar la realitat i concretar decisions i accions per la millora de la comunitat infantil i juvenil d'un municipi.

Entenem el Consell Municipal dels Infants i/o adolescents com un com un espai de participació, iniciativa i implicació dels/les infants i/o adolescents d’un municipi.

El projecte posa en alt valor l’acció i implicació de l’Ajuntament en atribuir l’alta importància i capacitat als seus ciutadans més joves, vinculant-lo amb diferents accions concretes del territori i creant xarxa associativa, participativa, democràtica i cívica.
Així concebem el projecte en relació amb totes les accions que se’n deriven, comunicant els diferents agents, donant protagonisme als/les infants i/o adolescents i acompanyant-los en el seu camí de participació, autonomia i gestió.

Fent de l’acció de participar un valor i un dret per tal de conviure i construir la comunitat pensada per a tots i amb tots.
Jornadas participativas
La participació ciutadana tant adulta com infantil i juvenil és un valor que les societats lliures i democràtiques exerciten per tal de que els membres de comunitats diverses se sentit partícips i responsables del seu entorn més immediat així com a exercitar habilitats socials.

A participar se n'ha de saber i tant sols hi ha una manera d'aprendre'n: Participant!

A partir d'una llarga trajectòria de diferents jornades de participació Descoberta proposta diferents dinàmiques adreçades a diferents col•lectius amb aquest objectiu, apropar la participació a tots i totes.

Partim de dinàmiques lúdiques, engrescadores i que provoquin a la reflexió i creació d’opinió personal tot promovent el diàleg i si s’escau concretant accions per al desenvolupament d’un pla més general.

Les jornades són flexibles i canviants segons els interessos, aportacions i creació d’idees que succeeixen en els debats per arribar al consens i que tots/es els participants se sentint partícips de la mateixa realitat per a crear accions concretes i valuoses.
 • Jornades informatives sobre processos participatius
 • Jornades de diagnosi per a concretar les necessitats i realitat
 • Jornades de propostes de millora
 • Jornades de priorització de propostes
 • Jornades de procés de votacions
 • Jornades de plans de treball
 • Jornades de retorn de processos participatius

Oferint la transmissió d’informació, promovent el pensament crític, l’escolta tolerant, la consciencia d’un mateix i del seu entorn i el debat respectuós. Promovent el compromís dels participants amb el procés i amb el que es derivi d’aquest.

Partim sempre de les experiències dels participants i de la realitat concreta d’aquests, per generar un procés creatiu de reflexió i anàlisis sobre temes concrets per tornar a la realitat amb noves eines i idees per actuar en relació a aquesta.
Campañas de sensibilización
Sovint els Ajuntaments requereixen d’un equip proper, didàctic i àgil per tal de fer arribar a la ciutadania diferents aspectes d’àmbits diversos com és la sostenibilitat, recollida de residus, tinença responsable d’animals de companyia o altres. Descoberta posa a l’abast d’aquests Ajuntaments equips de personal format i amb expertesa per a captar i connectar amb la ciutadania diversa per tal de clarificar, transmetre i reflexiona de manera pedagògica i senzilla els conceptes claus promoguts per l’administració pública.

Una bona campanya de sensibilització passa per un bon pla de comunicació; pensant amb els objectius, públic diana, missatge a transmetre, canals i codi comunicatiu. Un cop això està dissenyat cal fer-ho arribar i que sigui comprès i assimilat per a la ciutadania a qui va dirigit.

En aquesta segona fase és a on Descoberta aposta per un equip coherent i idoni a la campanya en concret. L’expertesa en diferents campanyes i el valor humà de l’equip proposat ajudarà a l’èxit de la campanya.


Presupuestos participativos
La gestió pressupostaria d’un municipi no té perquè ser una decisió totalment del consistori, fer pressupostos participatius és donar l’oportunitat a la ciutadania perquè pugui proposar i decidir una part d’inversions a la ciutat o poble.

Aquest procés és molt enriquidor tant per l’administració com per la ciutadania, durant un temps determinat la mateixa població podrà fer propostes concretes de millora, aquestes es valoraran i prioritzaran i finalment aquelles amb més suport seran les que l’Ajuntament executarà durant l’exercici pressupostari.

Durant tot aquest procés Ajuntament i Ciutadania poden comptar amb el suport de l’equip de Descoberta per tal de fer arribar la informació del procés, formar amb el mecanisme de votació i participació digital i assessorar sobre termes i estratègies del mètode de gestió i dinamització dels mateixos pressupostos.


Puntos informativos
Les administracions públiques fan moltes accions que majoritàriament la ciutadania desconeix i/o passa desapercebuda.

Aquells municipis que aconsegueixen informar de forma major als i les ciutadans/es el sentiment de pertinença i identitat amb el lloc on es viu és més gran i favorable.

La informació és poder i sentir-se informat/da és sentir-se reconegut/da.

Per totes aquestes raons volem facilitar aquesta tasca als ajuntaments i estaments públics, oferint equips de persones amb capacitats d’habilitats socials i properes a la ciutadania diversa per tal de que hi hagi un canal fluid entre ciutadania i ajuntament.

Els punts informatius poden ser de diferents temàtiques i de diferents durada, així com mòbils o estàtics. Ens adaptem a les necessitats i característiques de cada acció informativa.


Experiencias de acción comunitaria
 • Agència de Salut Pública de Barcelona; avaluació dels projectes protegim les escoles i refugis climàtics, avaluació de la qualitat de l’aire en escoles i terrasses de bars.
 • Ajuntament de Barcelona; Descoberta forma part de l’acord marc en matèria de participació infantil i juvenil. Participació a les escoles pel Pla d’Acció Municipal, Consell Infants del districte de Sant Martí, Procés participatiu Decidim a l’Institut Caterina Albert.
 • Ajuntament de Cunit; Consell d’Infants i Consell d’Adolescents
 • Ajuntament de Gavà: Consell d’Infants
 • Ajuntament de Granollers; dinamització Consell de Ciutat
 • Ajuntament de Lliçà de Vall: Consell d’Infants i Adolescents
 • Ajuntament de Montcada i Reixac; Jornada participativa de delegats de centres de secundària i Consell d’Infants
 • Ajuntament de Piera: Consell d’Infants i Adolescents
 • Ajuntament de Sant Cugat de Sesgarrigues: Consell d’Infants
 • Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat; Procés participatiu de soterrament de les vies del tren, Pla Local de Joventut, Punts de suport Pressupostos Participatius, Dinamització de la Inauguració del nou Ajuntament.
 • Ajuntament de Santa Margarida de Montbui: Consell d’Infants i Adolescents
 • Ajuntament de Sant Pere de Ribes; Projecte Camins Escolars, Consell d’Infants i Consell d’Adolescents
 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès; campanya sobre tinença responsable d’animals de companyia
 • Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Jornades participatives pels delegats dels centres de secundària en el projecte Antenta
 • Espai Coneix; Pla Local d’Infància al districte de Nou Barris de Barcelona
 • Foment de la Ciutat; Recollida de propostes per la pacificació del transit a Trinitat Vella de Barcelona, Valoració de les Super Illes de Barcelona, Valoració ampliació Super Illa Barcelona, Accions pel Pla de Barris de Barcelona, Dinamització i seguiment de la prova pilot del programa “Veïnifiquem la Plaça Sant Miquel”
 • Fundació Ferrer i Guàrdia; Pressupostos Participatius a Granollers, Barri de Sant Martí i Sants, Pla Educatiu de Barri dels barris de Vallcarca, Penitents i el Coll de Barcelona, procés participatiu pel nom de la ludoteca de Zona Franca, Remodelació del Passeig de la Zona Franca.
 • Índic: serveis de relatoria en diferents sessions i jornades participatives, Pla Local de Joventut a Castelldefels, Joc participatiu Praticipa a la Fira del Gall del Prat de Llobregat, suport en la logística en el marc dels debats sectorials del procés participatiu “3r cicle de l’aigua” impulsat per l’Agència Catalana de l’Aigua, Remodelació del Parc de la República de Terrassa.
 • Institut Municipal d’Educació de Tarragona; Consell d’Infants i Adolescents.
 • Pla Estel; Pla de Participació ciutadania adolescent de Barcelona
 • Quorum S.L. Consultors: Punts de votació pressupostos participatius barri d’Horta


Participación ciudadana
Planes locales de infancia y juventud
Consells d'infants i adolescents
Jornadas participativas
Campañas de sensibilización
Presupuestos participativos
Puntos informativos
Experiencias de acción comunitaria